Ovplyvňujú technológie náš vývoj?

V nedávnom článku sme si ukázali, ako internet vplýva na fyziológiu človeka, prevažne starších ľudí. Vyhľadávanie informácií podporuje aktivitu mozgu oveľa viac ako napríklad čítanie knihy. Je teda schopnosť používať internet a byť IT zdatný novým evolučným krokom? Viac...

0 komentárov:

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP