Ovplyvňujú technológie náš vývoj?

V nedávnom článku sme si ukázali, ako internet vplýva na fyziológiu človeka, prevažne starších ľudí. Vyhľadávanie informácií podporuje aktivitu mozgu oveľa viac ako napríklad čítanie knihy. Je teda schopnosť používať internet a byť IT zdatný novým evolučným krokom? Viac...

Ľadový muž z Álp dnes nemá príbuzných

Vedci podrobne zanalyzovali úplnú mitochondriálnu DNA Ötziho, vyše päťtisícročnej ľudskej múmie, ktorá sa našla vďaka topeniu alpského ľadovca. Na rozdiel od skorších záverov iných výskumníkov zistili, že jeho etnická skupina už v Európe nežije. Viac...

Rychlá evolúcia mestských rastlín

Žlto kvitnúca rastlina Crepsis sancta môže vytvárať dva typy semien. Prvý typ je veľmi malý a ľahký aby sa nechal unášať vetrom na dlhšie vzdialenosti. Druhý typ predstavujú semienka oveľa ťažšie a väčšie, ktoré majú tendenciu skôr zapadnúť do pôdy, než poletovať vzduchom. Viac...

Darwinova myšlienka o evolúcii organizmov zodpovedá génom

Darwin nikdy nevedel, čo sú gény ani to, že existujú a ani to ako sa menia, ale my áno: systém replikácie DNA vytvára čas od času chyby, mutagény zabezpečia nahradenie jedného nukleotidu iným nukleotidom alebo sú zodpovedné za poškodenie chromozómu. Viac...

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP