Darwinova myšlienka o evolúcii organizmov zodpovedá génom

Darwin nikdy nevedel, čo sú gény ani to, že existujú a ani to ako sa menia, ale my áno: systém replikácie DNA vytvára čas od času chyby, mutagény zabezpečia nahradenie jedného nukleotidu iným nukleotidom alebo sú zodpovedné za poškodenie chromozómu. Viac...

0 komentárov:

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP