Rychlá evolúcia mestských rastlín

Žlto kvitnúca rastlina Crepsis sancta môže vytvárať dva typy semien. Prvý typ je veľmi malý a ľahký aby sa nechal unášať vetrom na dlhšie vzdialenosti. Druhý typ predstavujú semienka oveľa ťažšie a väčšie, ktoré majú tendenciu skôr zapadnúť do pôdy, než poletovať vzduchom. Viac...

0 komentárov:

Citát

Žiadny vedecký poznatok neodporuje pravdám viery. Viera a veda sú akoby dve koľajnice idúce paralelne vedľa seba, ale vedúce k tomu istému cieľu – k pravde. Dve pravdy si nemôžu odporovať. Tú pravdu, ktorú poznávame rozumom, stále overujeme a korigujeme a tú druhú – zjavenú máme prijať a pochopiť najmä srdcom, pretože Biblia bola napísaná pre našu spásu.

(P. Holec, Evolúcia kontra viera?).

  © Blogger template 'Neuronic' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP